Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 195 Trogstad Nytt Liv Senter

fikk innvilget kr. 90.000 til sosiale aktiviteter som trening, kino, konserter i rusfri tilstand med henblikk på rehablitering.

Dette er et senter for rusmisbrukere hvor Frelsesarmeen er ansvarlig for den daglige drift.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss