Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 111 Kirkens Bymisjon Oslo - Bofellesskapet Thunes vei 5

fikk på styremøte 28. april 1998 innvilget kr. 300.000 til drift.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss