Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1098 Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet - rednings og brannutstyr

fikk på styremøte 21. april 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 229.000 til rednings- og brannvernutstyr.

Stiftelsen Fullriggeren Sørkandet er en stiftelse etablert i 1981, med offentlig status fra 1983.

Sørlandet har sin hjemmehavn i Kristiansand med fast kaiplass på Tollbodkaien. I vinteropplag ligger hun normalt fortøyd ved Fiskebrygga i Gravane-kanalen som værmessig er mer i le. Fra høsten 2005 og ut mai 2007 lå skipet på Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand for rehabilitering.

Visjonen er at Fullriggeren Sørlandet skal være landsdelens seilende stolthet og et levende nasjonalt kulturminne. Organisasjonen skal ha et godt omdømme og skal sette brukerens sikkerhet og trivsel i fokus. Stiftelsens og skipets høye beskytter er H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

Skipet ble bygget som skoleskip i 1927 frem til 1974. Var det første norske skoleskipet som krysset Atlanteren i 1933. Utdannet frem til 1974 ca 6.0000 gutter til handelsflåten og marinen. Sørlandet har deltatt og fått premie i en lang rekke internasjonale regattaer. Mellom 1981 og 2007 har skuta hatt ca 10.000 elever/medseilere. Sørlandet er kjent som dronningen i Europas tradisjonsrike seilskipsflåte”.

Eksisterende redningsbåt er nå 12 år gammel og moden for utskiftning. I henhold til sertifikater er slik båt påbudt, og det planleggges å anskaffe ny båt av samme type som den forrige. I tillegg er eksisterende nødbrannpumpe ødelagt og ikke reparerbar. Utstyret er tenkt innkjøpt før sesongstart i mai 2009.

http://www.fullriggeren-sorlandet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss