Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1003 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Kalfaret - Brannsikring nytt hus

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 250.000 til brannsikring og oppussing av nyinnkjøpt eiendom for Kalfaret Behandlingssenter i Bergen.

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende diakonal stiftelse med 22 virksomheter på landsbasis, med ca 350 ansatte Stiftelsen ble etablert i 1987 og jobber innen barnevern, rusomsorg, oppfølging psykiatri, utviklingsheddede og rehabilitering. Virksomheten driver nonprofit, og eventuelt overskudd skal alltid føres tilbake til virksomheten.

Kalfaret Behandlingssenter er et tilbud for personer med rusproblematikk. Institusjonen har 12 plasser innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Vest RHF. Virksomheten har kjøpt naboeiendommen til hovedvirksomheten i Kalfaret i Bergen, en gammel villa fra 1906 med stort behov for rehabilitering til en sum på kr. 7,5 mill. i tillegg til et opprustningsbehov på ca kr. 2 mill. Det er et stort behov for brannsikring i h.h.t. krav og anbefaleringer.

http://www.romsdalsmuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss