Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1002 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Tilja Oppfølgingssenter

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. august 2008 innvilget kr. 200.000 til å forebygge tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet i Skien.

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende diakonal stiftelse med 22 virksomheter på landsbasis, med ca 350 ansatte Stiftelsen ble etablert i 1987 og jobber innen barnevern, rusomsorg, oppfølging psykiatri, utviklingsheddede og rehabilitering. Virksomheten driver nonprofit, og eventuelt overskudd skal alltid føres tilbake til virksomheten.

Tilja Oppfølgingssenter ble formelt åpnet høsten 2006 og er et av åtte oppfølgingssentre som Kirkens Sosialtjeneste drifter, for å forebygge tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet. Som en del av oppfølgingsarbeidet, er også boligtiltak og arbeidstreningsprosjekt. Hovedmålet er å hindre tilbakefall til rus- og kriminalitet. Virksomheten er inne i sitt tredje driftsår og kan vise til meget gode resultater.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss