Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9964 Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Inergen Slokkeanlegg

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til automatisk Inergen slokkeanlegg for Th. Kittelsensmuseet ved Koboltgruvene

Stiftelsen Modums Blaafarveværk ble formelt opprettet på Riksantikvarens kontor i 1971 med formål å bevare og utnytte bygninger, anlegg og minner fra Blaafarveværket’s drift og ivareta museale interesser i Modum kommune.

Museet bygger i dag sin virksomhet på å forvalte og videreformidle industrihistorie som knytter seg til utvinning av kobolt i det som var datidens største norske industrivirksomhet fra 1773 – 1893. Th. Kittelsen museet er en integrert del av Blaafarveværket.

I løpet av en 40 års periode har det blitt bygd opp en møteplass hvor et bredt publikum skal kunne få gode kunst-, kultur- og naturopplevelser, samt tilegne seg kunnskap. Museet fremstår med et komplett rekreasjonstilbud for hele familien og er en viktig aktør i reiselivet i regionen.

Industrimuseet består i dag av 63 bygningsobjekter med en grunnflate på ca. 8.200 m2, gruver, interne veier, bro og 437.000 m2 grunn.

Th. Kittelsen museet ligger på murene til en gammel arbeiderbolig fra driftstiden på Koboltgruvene på 17- og 1800 tallet. Huset er oppført på 1900-tallet, tømret opp av gamle telefonstolper.

Bygningen er ikke fredet, men verneverdig og inneholder en stor samling med verker av Theodor Kittelsens originalkunst i form av malerier, tegninger og treskjæringer. Bare kunsten har en forsikringsverdi på ca. 30 millioner kr.

Kittelsen museet har i dag et brannvarslingssystem med driftsavtale hos Siemens, og museet er utstyrt med pulverapparater og brannslange. Imidlertid er vannet koplet ut om vinteren, og med overgang til et Inergen gass anlegg vil museet være brannsikret året rundt.

http://www.blaa.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss