Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9963 Notodden kommune - Restaurering av stovebygningen på Øvre Tubaas

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering for derved å redde stovebygningen på Øvre Tubaas


På eiendommen Tubaas øvre i Notodden står det en stuebygning med anslått byggeår 1759. Eier av eiendommen er Olav Halvor Tubaas.

Garden og området er rikt på historie, og det er registrert flere arkeologiske kulturminner i området; bl.a. gravfelt fra jernalderen som ligger på eiendommen.

Notodden kommune, Landbruksavdelingen har vurdert bygget som svært verneverdig og bistår eier i prosessen med å få rettet og restaurert bygget.

Kulturlandskapssenteret ved Arnt Mange Haugen, også tilsatt ved Riksantikvaren, har utarbeidet en rapport som synliggjør verdiene i bygningen, både når det gjelder bygge-teknikk og utforming, lokalhistorie og innvendig dekor. Han har også utarbeidet et kostnadsoverslag for den første og viktigste delen av restaureringsarbeidet.

Notodden kommune har gitt tilsagn og er innstilt på å støtte prosjektet ytterligere.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss