Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9962 Norsk Fiskeværsmuseum - Brannvarslingsanlegg

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 130.000 til brannvarslingsablegg ved Norsk Fiskeværsmuseum

Museum Nord er en av fire museumssammenslutninger i Nordland, og dekker offentlig støttede museer i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Til sammen 15 avdelinger er spredt over et stort geografisk område.

Norsk Fiskeværsmuseum (avd. 14) ble opprettet i 1987 som en stiftelse bestående av Moskenes historielag, Moskenes kommune og væreierfamilien Ellingsen som donerte bygninger. Anlegget omfatter i dag 15 forskjellige bygninger, 14 på Å, i tillegg til Telebygget på Sørvågen som huser Norsk Telemuseum.

Norsk Fiskeværsmuseum har vært en del av Museum Nord siden 2009.

Fiskeværsmuseet på Å er viktig for Moskenes kommune, og er det eneste museet i kommunen som har åpent hele året, med egen butikk som tilbud til vinterturister og lokalbefolkning.

Det foreligger interessante planer for området; «Turistvegprosjektet vil gå inn med mange millioner for å oppgradere Å sentrum, og Riksantikvaren vil trolig frede hele området om noen år.

Det er et ønske å få gjennomført god brannvarsling ved Norsk Fiskeværsmuseum, som både vil dekke alle de 14 museumshusene i Å sentrum, samt Telebygget i Sørvågen. Her er det overnattingsgjester på bygget i perioder, og rommer en meget verdifull samling av telegjenstander.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss