Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9959 Harstad Røde Kors - Gatemegling

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til Harstad Røde Kors Gatemegling

Gatemegling er et volds- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Unge mennesker fra uorganiserte ungdomsmiljøer, elever på ungdomsskoler og videregående skoler, samt studenter, inviteres til å delta i et utdanningsprogram hvor de unge lærer å løse egne og andres konflikter på ikkevoldelige og konstruktive måter.

Harstad Røde Kors startet i mai 2012 opp med et forprosjekt for gatemegling etter å ha fått støtte fra Gjensidigestiftelsen og Norges Røde Kors. En tilrettelegger ble ansatt i en 100 % stilling ut året. Det ble holdt informasjonsmøter om gatemegling med svært god deltakelse.

For 2013 har gatemeglingen i Harstad Røde Kors ingen økonomisk støtte og prosjektet står i fare for å bli lagt ned. Prosjektet er fortsatt i startfasen og er avhengig av en ansatt koordinator som kan etablere gatemegling som en aktivitet som på sikt kan bli drevet av frivillige.

Harstad kommune har siden oppstarten vært positive til gatemeglingsprosjektet, men har dessverre ingen mulighet for å bidra økonomisk. Imidlertid, på Seljestad skole er det blitt startet opp et konfliktverksted og flere andre skoler ønsker å følge etter.

Målet med gatemeglingen i Harstad er å forebygge vold og kriminalitet blant ungdom og unge voksne i alderen 13 – 25 år og med Harstad Røde Kors Gatemegling som en arena for dette arbeidet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss