Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9958 Hvaler kommune - Sikring og istandsetting av Akerøy Fort

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring og istandsetting av Akerøy Fort

Akerøy Fort eies av Hvaler kommune og ble reist i tidsrommet 1660 – 1750, som et utenverk for Fredrikstad Festning. Fortet ble først på 1800-tallet demolert, og senere ble det mål for Marinens øvingsskyting med artilleri og skutt til en steinhaug. Fra 1962 ble fortet rekonstruert etter lokalt initiativ fra “Komiteen for restaurering av Akerøy Fort.”. Arbeidet ble tilrettelagt og godkjent av Riksantikvaren.

Fortet fremstår i dag som et dominerende element i hjertet av den nyopprettede Ytre Hvaler Nasjonalpark. Fortet gir et solid og gjennomført inntrykk på avstand. Ved nærmere øyensyn finner man at fortet er preget av forfall.

Fortet er svært mye besøkt, men tiltagende forfall med nedfall og utrasing har gjort det mindre sikkert for de besøkende.

Følgende sikring er allerede utført:

Delprosjekt 1: Rydding og fjerning av vegetasjon. Sikring, mot vanninntrenging er blitt gjennomført av kommunen og med frivillig innsats fra lokalbefolkningen.
Delprosjekt 2: Murene er sikret mot utrasing og portene med tilhørende murverk istandsatt.

Gjennom det omsøkte delprosjekt 3 vil samtlige murkroner og aktuelle banketter bli sikret mot vanninntrenging.

http://veiledningssenter.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss