Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9926-A Holocaust senteret - LED-belysning

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 42.600 til omlegging til LED-belysning i utstillingsmontre

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et forsknings-, utdannings- og formidlingssenter. HL-senterets faste utstilling slår opp et vidt spenn fra mellomkrigstidens rasisme, antisemittisme og utvikling av politisk ekstremisme til fortelling om de norske jødene og andre forfulgte gruppers skjebne under 2. verdens-krig. Publikum omfatter både skoleklasser og individuelle besøkende.

HL-senteret har en permanent utstilling som belyser jødenes skjebne under 2. verdenskrig, som ble åpnet i 2006.

Nå planlegges en oppgradering av utstillingen med henblikk på sikring av samlingene. Det første tiltaket er å skifte ut belysningen i utstillingsmontrene til LED-lyskilder etter råd fra konservatorer. Dette vil bedre vernet av utstilte dokumenter og gjenstander, men også bidra til bedre brannsikkerhet i utstillingen.

http://www.hlsenteret.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss