Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9924 R/S 44 Idun v/Eddie Lesund - Sikkerhetsutstyr

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til at pålagt sikkerhetsutstyr for R/S 44 Idun fornyes/sertifiseres

R/S 44 Idun er en redningsskøyte donert til Redningsselskapet av det daværende livsforsikringsselskapet Idun og ble bygget i 1937 hos Knut Christensen & Co i Risør.

Eddie Lesund er i dag eier av fartøyet og har til mål å bevare det slik det var da det gikk ut av tjeneste i Redningsselskapet i 1969. Båten benyttes i dag som seilende kulturformidler, og er et kjent innslag i veteranbåt- og kystkulturstevner langs kysten og er en verdig representant for sin generasjon av redningsskøyter.

R/S 44 Idun står på Riksantikvarens lister og har gjennom flere år mottatt midler til nødvendige reparasjonsarbeider.

Hvert femte år må sikkerhetsutstyr fornyes/sertifiseres og til våren må R/S 44 Idun fornye og re-sertifisere sikkerhetsutstyret sitt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss