Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 907 WWF-Norge - Klimaprogram for 2008

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 250.000 til WWF-Norge's Klimaprogram for 2008.

Naturvernorganisasjonen WWF har 5 millioner støttespillere globalt og prosjekter i mer enn 90 land. Den norske avdelingen ble grunnlagt i 1970 og har i dag nærmere 9000 medlemmer.

WWF-Norges overordnete mål er at ”Norge blir et foregangsland og en internasjonal pådriver i arbeidet med å begrense klimautslipp til et nivå hvor økningen i global middeltemperatur ikke overstiger 2 grader celsius”.

WWF mener at Norge må vise at det er mulig for rike vestlige land å redusere sin utslipp, et nødvendig bidra for å redusere de globale utslippene. WWF-Norge har en tredelt strategi for å nå disse målene gjennom opinionsdannelse, politisk påvirkning og næringslivssamarbeid.

WWE-Norges Klimaprogram deles inn i følgende 5 områder:
- WWFs klimabudbringerprosjekt og den nylanserte klimaskolen
- Politisk arbeid i Norge rettet mot en ny, global klimaavtale
- Utarbeidelse av miljøsertifisering for biodrivstoff og biobrensel
- Kjøp av utslippskompensasjon – sertifiseringsordninger for ”klimakvoter”
- Effekter av klimaendringer på mennesker og natur i nordområdene

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss