Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 786 MOT - Etterutdanning

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 13. februar 2007 innvilget kr. kr. 500.000 til etterutdanningssamling for 2007.

Stiftelsen MOT er en ideel stiftelse dannet av toppidrettsutøvere. Initiativ til dannelsen av stiftelsen MOT ble tatt rett etter de Olympiske Leker på Lillehammer i 1994. MOT skal skape tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. MOT skal redusere mobbing, vold og rusmisbruk og være leverandør av positive verdier til samfunnet. MOT’s viktigste produkter er foredrag, samtaler, utdanning og ”samarbeidsavtaler” basert på en enkel filosofi om det å vise MOT: MOT til å si nei, MOT til å leve og MOT til å bry seg.

I 2007 er MOT 10 år. I denne anledning ønsker man å arrangere en annerledes Etterutdanningssamling i august 2007 for MOTs informatører som er MOTs nøkkelpersoner og spydspisser i arbeidet med ungdom. Disse dagene vil man samle alle Norges MOT-informatører på Rica Hell Hotell til en samling hvor et viktig formål vil være opplæring av MOT-informatører og videreutdanning i MOTs kjernevirksomhet – program, metoder, manus og presentasjonsteknikk – slik at det kan gjøres en bedre jobb i å styrke ungdoms mot – til å ta vare på seg selv og hverandre. Det vil gjennom en slik arena ligge til rette for en stor innbyrdes kompetanseoverføring. MOTs informatører kommer fra forskjellige distrikter og har forskjellig bakgrunn og profesjon som bl. a. lærere, spesialpedagoger, politi, helsesøstere, fra næringslivet, studenter, ungdomsarbeider og miljøarbeider. Alle brenner de for å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø og styrke ungdoms mot.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss