Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skien kommune - SLT-prosjektet

fikk på styremøte 17. november 1992 innvilget kr. 600.000 til "Kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og ungdom i Skien" for årene 1993 og 1994. Ytterligere kr. 300.000 ble innvilget på styremøte 22. august 1994 for å videreføre og avslutte prosjektet i 1995.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss