Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6041 Stiftelsen Buskerudmuseet - Fossesholm Herregård får økonomisk støtte til INERGEN i søndre sidefløy

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 120.000 til ovennevnte prosjekt

Fossesholm Herregård er en kulturell perle for hele familien. Den gamle hoved-bygningen er i dag museum hvor en kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Resten av gården byr på dukkeutstilling, hjemmefrontmuseum og skiftende kunstutstillinger, her er også brukskunstbutikk og kafé. På husets søndre sidefløy er gårdens daglige kjøkken. Grunnflaten er på ca. 200m2 og er i dag en halvannenetasjes bygning. På 1700-tallet var den i to etasjer, men 2. etg. ble fjernet på 1870-tallet, og huset fikk nytt panel og nye vinduer. Bygningen er i dag i god stand.

Sidefløyen huser museumsbutikken, og 2. etasje her benyttes av Eiker vevklubb.

Det er nå ønskelig å benytte/bygge ut eksisterende gasstankbeholdning beliggende i nordre kjeller på hovedbygningen. Det installeres ny soneventil samt rør fra denne opp til loftet og frem til sidefløyen. I sidefløyen føres nytt røranlegg på loft med nedstikk til rom i 1. etasje. Tiltaket vil gjøre svært lite inngripen i anleggets bygningsmasse.

INERGEN slokkeanlegg styres av byggets brannalarmanlegg på samme måte som dagens løsning. Siemens, som også har installert hovedbygningens deteksjonsanlegg, har utarbeidet pristilbud på dette.

Begrunnelse for tiltaket er at sidefløyen er bygget helt inntil hovedbygningen. Skulle det begynne å brenne i hovedbygningen eller sidefløyene, er det stor sannsynlighet for at hele «hesteskoen» tar fyr. Fossesholm ble delvis sprinklet og detektert på første halvdel av 1990-tallet. Sprinkleranlegget utløses ved 70 graders varme, dvs. at flammene får godt tak før utløsning. INERGEN «oppdager» brann mens den ennå er på ulmingsstadiet. Dette gir svært lite skadeomfang og dermed liten sjanse for spredning til resten av anlegget.

Hovedbygningen har unik 1700-tails utsmykning som over hode ikke tåler vann. Med god hjelp av midler fra Stiftelsen UNI og sikringsmidler fra Kulturrådet ble sprinkleranlegget i hovedbygningen fjernet i 2012 og erstattet med INERGEN-gass.

Per i dag går sprinklervannforsyningen til søndre sidefløy gjennom hele loftet på hovedbygningen. Ved feil på sprinkleranlegget vil dette kunne få kritiske konsekvenser for hovedbygningen og dens unike utsmykning.

De har fått pålegg om rømningsvei fra sidefløyens 2. etasje. Gjennomføring av dette tiltaket vil medføre inngripen i den fredede bygningsmassen. Blir huset beskyttet med INERGEN bortfaller dette kravet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss