Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6038 Suldal Røde Kors får økonomisk støtte til beredskapsbil

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Suldal Røde Kors er et aktivt hjelpekorps i Suldal kommune. De har drevet med søk og redning i Suldal og omegn siden 1953 og har i dag 397 betalende medlemmer.

Hjelpekorpset har 94 beredskapsvakter (lokalkjente personer, spredt over hele kommunen), og er beredt ved større hendelser og kriser. Beredskapsvaktene blir også brukt ved oppdrag i ukjent terreng, og som støttespillere til hjelpekorpset.

http://www.finnskogen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss