Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6037 Vis sjøvett - Kristiansand får økonomisk støtte til nytt dekk på opplæringsfartøyet Skøy

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Lokallaget ble opprettet av Sjøfartsdirektoratet i 1985 og har som formål å drive holdningsskapende arbeid i lokalmiljøet for å forebygge ulykker med fritidsbåter og unngå konfliktsituasjoner mellom fritidsbåter og nyttetrafikken.

Lokallaget er nå frittstående, men samarbeider med direktoratet, redningsselskapet og andre lokale foreninger for å påvirke båtfolk til å vise hensyn på sjøen.

Laget har i alle år administrert praktiske sjøvettdager for barn og ungdom, gitt praktiske kurs i sjømannskap og navigasjon til voksne og deltatt på ulike arrangementer i regi av andre aktører med formål sjøvett og sikkerhet.

Den verneverdige losbåten «Skøy» er deres varemerke, og den er midtpunkt i mange av deres aktiviteter. «Skøy» driftes på et lavkost-budsjett der inntektene stammer fra en samarbeidsavtale med Alfa Kompetanse som driver kystskipperkurs og ICC-kurs.

Losbåten «Oksøy» (nå Skøy) ble i 1990 gitt av Kystverket til Sjøvettutvalget i Kristiansand. Båten er bygget i Risør i 1960 og er på 46 fot. Hensikten med gaven var at det frivillige sjøvettutvalget skulle benytte fartøyet til opplæringsvirksomhet og til ulike kampanjer for å fremme sikkerhet ved bruk av fritidsbåter i vårt distrikt.

Etter snart 60 år, er dekket på båten nå så utett at det må rives og erstattes med nytt. Prosjektet er omfattende, og siden båten er verneverdig må arbeidet utføres etter antikvariske prinsipper.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss