Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6031 Foreningen Sjøen For Alle får økonomisk støtte til økt sikkerhet samt beskyttelsestak mot sol og regn

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 17. oktober 2019 besluttet å innvilge kr. 123.000 til ovennevnte prosjekt

Foreningen Sjøen For Alle ble stiftet med kun det for øye å skaffe til veie og drifte en båt til beste for den store gruppen av folk som blir utelatt og diskriminert når det gjelder tilgang til fjorden. Styret i foreningen har stor interesse for båtliv, er godt kjent i Oslofjorden og har mange gode kontakter innen det maritime miljøet i Oslofjorden. De har flere erfarne og godkjente skippere og mannskap til å føre båten. Alle midler går med til å bygge om og oppgradere sikkerheten til våre brukere av båten Arnøy.

HC-Båten gir funksjonshemmede tilgang sjøen, men trenger mer sikkerhet. De hadde i sommer 1700 personer på gratis tur. Pågangen er stor fra enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner. De har etablert et godt tilbud, men mannskapet på båten Arnøy mener de trenger noe mer sikkerhet. De søker nå støtte til nyttsikkerhetsutstyr + nødvendig beskyttelsestak, som bør tilføres båten Arnøy.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss