Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 52 Linderud Gård - Brann- og tyverisikring

fikk på styremøte 26. april 1996 innvilget kr. 75.000 til brann- og tyverisikring av Linderud Gård.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss