Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4090 Bogstad Gård får økonomisk støtte til restaurering av vinduer og dør i Havestuen

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. april 2019 besluttet å innvilge kr. 375.000 til ovennevnte prosjekt.

Bogstad Gård har tilhørt samme familie fra godset kom i privat eie i 1649 og helt frem til 1955. Da ble stedet gitt bort som gave til en privat stiftelse og åpnet som museum. Hovedbygningen, som er bygget mellom 1760 og 1780, er oppført i klassisistisk stil og er et typisk eksempel på byggeskikken for landets overklasse på den tiden.

Bygningsmassen på Bogstad eies av Bogstads stiftelse; men forvaltes av stiftelsen Norsk Folkemuseum som en avdeling i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Bogstad Gård har egen administrasjon.

16 vinduene i Havestuen trenger restaurering samt sol- og varmebeskyttelse.

http://www.inderøy.historielag.org
http://www.eggemuseum.no
http://www.stiklestad.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss