Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3990 Gamvik Museum - Ekspedisjonsfartøyet Gamvik - Videre restaurering

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt.

Den konsoliderte museumsenheten Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS (MKGF) ble etablert i 2006. Selskapet eies av og har avdelinger i de fem kommunene Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Gamvik og Berlevåg. Finnmarks kystkultur og fiskerihistorie er sentrale tema, med særlig henblikk på gjenreisning og samfunnsutvikling etter 1945.

Avdeling Gamvik Museum holder til i et tidligere fiskebruk. Den særegne bygningsmassen utgjør en autentisk ramme for museets virksomhet, og er et verneverdig teknisk-industrielt kulturminne.

”Gamvik” ble bygget av Aas Båtbyggeri på Vestnes i Møre og Romsdal i 1971, og var det siste trebåtprosjektet som ble fullført her. ”Gamvik” ble konstruert for bruk til ekspedisjon av gods og passasjerer mellom Gamvik havn og Hurtigruta. Grunnet urent farvann kunne større skip som regel ikke gå til kai. Da motorhavari oppstod i 1990 kuttet Hurtigruten anløpet og i 1991 ble «Gamvik» gitt som gave fra Finnmark Fylkesrederi til Gamvik kommune, med ønske om at den skulle utgjøre en tilvekst til museet. Fartøyet var da etter sigende nyoverhalt og i god stand, blant annet var passasjersalongen fornyet. Fartøyet ble imidlertid liggende ved kai i flere år uten tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold.

Mot slutten av 1990-tallet stod det i fare for å synke, og det ble besluttet å trekke båten på land ved Gamvik Museum.
I 2015 ble det innvilget midler hos Riksantikvaren og planlagte tiltak ble gjennomført. Realistisk framdriftsplan er å fortsette restaureringen i den relativt korte sommer-sesongen i 2018 og 2020, men avslutning og sjøsetting legges til arrangementet Kulturdugnad Gamvik sommeren 2021.

Prosjektet har for øye at båten igjen skal sertifiseres for passasjertrafikk. Dette vil danne grunnlag for inntekter til drift og vedlikehold. Båtens historie og hjemmehavn kan gjøre den interessant for Hurtigrutens reisende. Det vil dessuten være naturlig å bruke «Gamvik» i forbindelse med ulike kyst- og fartøyshistoriske arrangementer regionalt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss