Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3982 Fredrikstad Bryggeri - Losjeveien 2 AS - Sanering av farlig avfall

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.

Fredrikstad Bryggeri satte i mange år preg på Fredrikstad og var en viktig identitetsbærer for hele byen. 19 personer stiftet i juni 2016, Losjeveien 2 AS som skal arbeide for at den eldste og vernede delen av bryggerieiendommen igjen får en plass i byens bevissthet samtidig å ta godt vare på historien. De ønsker å bevare de klassiske bryggerilokalene fra 1878 som et treffsted for både nærmiljøet og hele byen.

Hovedidéen er å drive samfunnsnyttig bidrag i bygningen. Deres beste samarbeidspartner er Kirkens Bymisjon, som leier deler av den innredede delen av bygningen.

Samtlige aksjonærer har samme eierandel, og selskapet driftes som et kollektiv på dugnad.

Eierne ønsker å utvikle Fredrikstad bryggeri til et lokalt signalbygg og samlingssenter for befolkningen i Fredrikstad. Flere av bygningene leies ut som selskapslokaler. Med et eget mikrobryggeri er målet at det igjen skal håndbrygges godt øl i Fredrikstad bryggeri.

Tidlig i 2018 fikk de støtte fra Kulturminnefondet til utvendig rehabilitering av bygningen. Innvendig er det store mengder med dueskitt. Dette må fjernes før bygningen kan tas i bruk for videre istandsetting. Klare advarsler er gitt mot å gjøre saneringen selv, pga stor helsefare med å behandle dueskitt. Det er i stedet innhentet tilbud fra Polygon, for å gjennomføre en kontrollert sanering av denne delen av bygningen. Egen dugnadsinnsats må gjøres etter sanering; demontere gamle maskiner og bygge opp lokalet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss