Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3980 Naturhistorisk museum - Nytt Klimahus - Sikring

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 2.500.000 til ovennevnte prosjekt.

Naturhistorisk museum (NHM) er blant Norges best besøkte museum, med over 800.000 gjester årlig. Museet har landets største naturvitenskapelige samling, med 6,2 millioner objekter. Mange av disse objektene er tilgjengelige for publikum i de gamle museums-byggene i Botanisk hage.

Høsten 2019 skal det nye Klimahuset stå ferdig. Klimahuset vil gi rom til forsknings-baserte utstillinger, foredrag og debatter knyttet til klima og klimaendringer. Utstillingene og arrangementene skal skape undring, innsikt og kunnskap, og skal inspirere til endring i bærekraftig retning. Dette mener vi svarer godt til Stiftelsen UNIs formål om en trygg utvikling i det norske samfunnet, og med styrets vektlegging av miljøbevisste holdninger.

Klimahuset kommer i stand takket være en gave fra Jens Ulltveit-Moe på 74 millioner kroner, men dette rekker dessverre ikke til å fullfinansiere bygget, utstillingene og uteområdet.

Klimahuset blir en del av Naturhistorisk museum (NHM) og skal administreres som en del av Seksjon for utadrettet virksomhet. Bygningen skal eies av UiO og Eiendomsavdelingen ved UiO skal ha ansvaret for teknisk drift, vedlikehold og renhold. Faglig og pedagogisk virksomhet er NHMs ansvar.

Klimahuset vil bli en spydspiss i kvalitetsformidling av kunnskap om klima og klimaendringer, og det vil bli det første av sitt slag i Norden. Med moderne virkemidler vil NHM formidle forskningsbasert kunnskap til hele Norge. Plasseringen i Botanisk hage gir en unik mulighet til å formidle kunnskap om klima og synliggjøre hva klimaendringene gjør med naturen rundt oss.

Uteområdene rundt Klimahuset vil formidle vær- og klimafenomener gjennom lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner. Mesteparten av bygget vil vies de nye utstillingene, og bygges i tett samarbeid med Norges ledende klimafaglige ekspertise, og etter moderne museumsfaglige prinsipper.

I Klimahusets søndre del vil det ligge et amfi med plass til 140 mennesker. Her vil det bli rom for debatter, seminarer og foredrag m.m.

Bygningen med utstillingene må bli et forbilde for andre bygg i klima- og miljøsammenheng. Bygget blir formet for å få optimal solinnstråling til solcellepaneler på taket, og byggeplassen vil være fossilfri. Bygget på 650 m2 vil være godt tilpasset området. Bygget kommer til å romme verdifulle, originale utstillingsobjekter, og det er derfor viktig at sikkerhet mot brann og innbrudd får høy prioritet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss