Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3976 Rendalen Røde Kors Hjelpekorps - Snøscooter med utstyr

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.

Rendalen Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 1979 og har i dag 12 godkjente korpsmedlemmer for søk og redning/sanitetsoppdrag samt 70 støttemedlemmer.

Rendalen kommune er stor og oppdragsmengden er økende. De har flere AMK oppdrag enn tidligere hvor pasienter må hentes 50 m fra vei eller mer. De har søk og redning etter folk som blir borte i terrenget under jakt og bortkomne skiturister eller skadde/syke mennesker. Femundløpet som passerer Søvollen i Rendalen er eksempel på oppdrag hvor de må hente ut hundekjørere som har skadet seg /forfrosset seg eller ikke har krefter til å komme til sjekkpunkt.

De har en snøscooter med kjelke og ser behovet for en til. Det bør alltid være to ekvipasjer som drar ut på redning. Pr. i dag har de avtaler med private snøscootereiere om å få låne ved behov. De har opplevd at kjøretøyet ikke er tilgjengelig, i ustand eller tomme for drivstoff når alarmen går. Dette kan bidra til at liv og helse står i fare når oppdraget blir forsinket.

Hjelpekorpset har en skriftlig beredskapsavtale med Rendalen kommune om å bistå ved større kriser og hendelser og ved større arrangementer. Deres største oppdragsgiver er hovedredningssentralen som via Hedmark Røde Kors hjelpekorps og politiet formidler oppdrag.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss