Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3975 Langesundsfjordens kystlag - Langøytangen fyr - Renovering av maskinhuset

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt.

Langøytangen fyr ligger sør på Langøya, rett utenfor Langesund i Bamble kommune. Fyret drives av Langesundsfjorden Kystlag med overnatting i fyrmesterboligen. Tilbudet er åpent for alle – hele året.

Fyret ble opprettet i 1839 og den nåværende fyrvokterboligen er fra 1939. Det ble satt opp en tåkeklokke i 1887, tåkehorn i 1913, og tyfon i 1953. I 1990 ble fyret automatisert.

I 2018 inngikk Langesundsfjorden kystlag en leieavtale med Kystverket om leie av Maskinhuset på Langøytangen fyr ved Langesund. Fra før har de leieavtale på Fyrmesterboligen som benyttes som kystledhus (fra 2005) og Fyrtårnbygget som benyttes til møte/konferanser. Begge byggene har blitt renovert og gjort tilgjengelig for allmenheten.

Prosjektet består i å renovere rommene i maskinhuset som er den ytterste bygningen på Langøytangen. Kystlaget ønsker å tilbakeføre Maskinhuset slik det var før automatiseringen for ca. 30 år siden og gjøre i stand maskineriet som er i maskinhuset, samt annen innvendig renovering. Etter å ha vært urørt i ca. 30 år, har ting forfalt og omfattende arbeid må gjøres. I tillegg ønsker de å montere inn et toalett i et kott som vil være tilgjengelig også for allmenheten når bygget er åpent.

Kystverket er ansvarlig for det utvendige vedlikeholdet, mens kystlaget vil gjøre alt innvendig renoverings arbeide. Med et istandsatt maskinhus vil kystlaget kunne informere og vise frem historien om Langøytangen fyr til barn og unge og fremtidige generasjoner.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss