Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3971 Stift. Hardanger og Voss Museum - Mølstertunet - Sprinkling av 7 bygninger

fikk på styremøtet 5. des. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.

Hardanger og Voss museum (HVM) ble opprettet i 2006, og er satt sammen av Agatunet, Granvin bygdemuseum, Hardanger fartøyvernsenter, Hardanger folkemuseum, Ingebrigt Vik museum, Kunsthuset Kabuso, Kvam bygdemuseum og Voss folkemuseum (kom med i 2008). Museet har driftsansvar for 133 kulturhistoriske bygg. Flere av disse bygningene er fremdeles eiet av museumslag eller kommuner, og HVM har samarbeidsavtaler med alle disse.

Eierstyret ved Voss Folkemuseum eier bygningene og samlingene på Mølstertunet, og er positive til at tunet skal bli sprinkles. 10 av 17 hus ble sprinklet i 2016. Det søkes nå om tilskudd for å fullføre sprinkling av de 7 resterende husene på tunet.

Mølstertunet ble et fredet gårdstun i 1923, og der har vært museumsdrift siden 1928.
Da Voss folkemuseum ble stiftet i 1917 var den viktigste oppgaven å få kjøpe tunet på gården Mølster. Museet fikk avtale med eierne, og sikret seg dermed at tunet ble urørt. Tunet ble åpnet som museum i juli 1928.

Det unike ved Mølstertunet er at alle bygningene står nøyaktig slik de stod da folk bodde der. Det er i alt 17 hus på tunet. Det eldste huset er en årestove fra om lag 1600, de nyeste er fra 1880-åra. Midt i 1990-åra ble det lagt inn røykvarslere, i alle husa på tunet. Disse er koplet direkte til brannvesenet, men er likevel ikke en fullgod løsning. Bygningene på tunet står svært tett, slik at skulle det brenne i ett hus, er sjansen stor for at brannen vil spre seg. Det har derfor lenge vært et ønske om å sprinkle, men kostnadene har vært for store for museet.

I 2016 fikk HVM et statelig tilskudd som ble brukt til å sprinkle 10 av bygningene i tunet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss