Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3938 Stiftelsen Musea i Sogn og Fjordande - avd. Kystmuseet - MS Haugfisk - Reparasjon av skipperlugaren

fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 240.000 til ovennevnte prosjekt

MS Haugefisk er en tidligere autolinebåt som er eid av Kystmuseet i Sogn og Fjordane og driftet av Haugefisk Venner. Den er bygd i 1978 og er et av de yngste verna fartøya i Norge.

De har lenge vært klar over at det finnes en lekkasje i sammenheng med dekks-gjennomføringene av rør til radiatoranlegget med defekt ventil. Lekkasjen har ført til vannskader i skipperlugaren og dørk i kjølerom og gang ved kjølerom.
Arbeidet skal skje på antikvarisk grunnlag og det er bedt Hardanger Fartøyvernsenter om assistanse.

MS Haugefisk ble kondemnert under strukturkvoteordninga i 2005 og skulle hogges opp. Kystmuseet søkte Fiskeridirektoratet om å få endret kondemneringskrav til tinglyst avtale om bevaring etter antikvariske retningslinjer. Samtidig ble det søkt om verneverdi fra Riksantikvaren. Ingen autolinebåter er tidligere forsøkt bevart, og havfiskeflåten generelt er svært dårlig representert i vernesammenheng.

MS Haugefisk ble vernet av Riksantikvaren i 2006. I januar 2010 ble «Haugefisk venner» stiftet som forening, og registrert i Brønnøysund og i Frivillighetsregisteret i 2012. «Haugefisk venner» utfører ca. 3 000 dugnadstimer årlig i vedlikehold og drift. Overskuddet av driftsinntektene blir brukt til vedlikehold av Haugefisk.

Sammen med Haugefisk venner er det utviklet et formidlingstilbud rundt Haugefisk som kulturminne. Haugefisk var med på Fjordsteam i Bergen 2 – 5.august i år hvor de hadde 2 500 besøkende om bord som fikk se seg rundt i båten og fikk kunnskap om autolinefisket slik det gikk for seg på 1980-tallet, formidlet av tidligere fiskere og med film på storskjerm.

Pr. i dag er de med på en fire ukers turne langs kysten av Sogn og Fjordane med et heldagstilbud til ungdomsskoleelever i regi av Den kulturelle skolesekken i Sogn og Fjordane. De lærer om moderne havfiske av tidligere fiskere og Kystmuseet sine formidlere.

http://www.lundevann.org/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss