Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3937 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland - Nye kasser for redningsvester

fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

M/S Rogaland ble bygget i Stavanger og sjøsatt i 1929, og representerte en nyvinning i norsk skipsfart. Skipet gikk som kysthurtigruteskip mellom Stavanger og Oslo. Under krigen ble D/S Rogaland ødelagt under eksplosjonen i Bergen i 1944. Skipet ble gjenoppbygget etter krigen og gikk med last, passasjerer og post mellom Bergen og Oslo. I 1950 ble dampmaskinen skiftet ut med en dieselmotor fra 1943. Rutefarten ble avsluttet i 1964 og i 1965 ble skipet solgt.

Lokale entusiaster kjøpte skipet tilbake til Stavanger i 1989, og ble dermed reddet fra å gå tapt. Et omfattende restaureringsarbeid startet, og det ble gjort en omfattende oppgradering og tilrettelegging av hele skipet for å få passasjersertifikat på plass. I samråd med Riksantikvaren ble det besluttet å gjenskape etterkrigsmodellen, og i 2014 ble M/S Rogaland fredet av Riksantikvaren. Stavanger kommune utpekte M/S Rogaland som Stavangers byskip i 2015.

M/S Rogaland er eid av en stiftelse som også står for driften, og målsettingen er å formidle maritim historie, ta vare på kystkultur og bevare tradisjonelt sjømannskap.

M/S Rogaland har passasjersertifikat for 100 passasjerer, og totalt 114 personer. I henhold til skipets brann- og sikkerhetsplan skal det være 130 redningsvester for voksne og 15 for barn om bord. Redningsvestene lagres på dekk i egne kasser. Åtte av kassene må nå skiftes ut på grunn av alder og slitasje.

Det er nå behov for åtte nye kasser som hver inneholder 8 - 10 vester. Kassene skal utføres i enkel og tradisjonell form for å sikre funksjonalitet og lang levetid, jfr. tilbudet fra kystkultursenteret. Nye kasser for redningsvester bidrar til sikkerheten for passasjerer og mannskap ved uhell eller havari.

http://www.muho.no/en

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss