Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3937 Stiftelsen Veteranskibet Rogaland - Nye kasser for redningsvester

fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

M/S Rogaland ble bygget i Stavanger og sjøsatt i 1929, og representerte en nyvinning i norsk skipsfart. Skipet gikk som kysthurtigruteskip mellom Stavanger og Oslo. Under krigen ble D/S Rogaland ødelagt under eksplosjonen i Bergen i 1944. Skipet ble gjenoppbygget etter krigen og gikk med last, passasjerer og post mellom Bergen og Oslo. I 1950 ble dampmaskinen skiftet ut med en dieselmotor fra 1943. Rutefarten ble avsluttet i 1964 og i 1965 ble skipet solgt.

Lokale entusiaster kjøpte skipet tilbake til Stavanger i 1989, og ble dermed reddet fra å gå tapt. Et omfattende restaureringsarbeid startet, og det ble gjort en omfattende oppgradering og tilrettelegging av hele skipet for å få passasjersertifikat på plass. I samråd med Riksantikvaren ble det besluttet å gjenskape etterkrigsmodellen, og i 2014 ble M/S Rogaland fredet av Riksantikvaren. Stavanger kommune utpekte M/S Rogaland som Stavangers byskip i 2015.

M/S Rogaland er eid av en stiftelse som også står for driften, og målsettingen er å formidle maritim historie, ta vare på kystkultur og bevare tradisjonelt sjømannskap.

M/S Rogaland har passasjersertifikat for 100 passasjerer, og totalt 114 personer. I henhold til skipets brann- og sikkerhetsplan skal det være 130 redningsvester for voksne og 15 for barn om bord. Redningsvestene lagres på dekk i egne kasser. Åtte av kassene må nå skiftes ut på grunn av alder og slitasje.

Det er nå behov for åtte nye kasser som hver inneholder 8 - 10 vester. Kassene skal utføres i enkel og tradisjonell form for å sikre funksjonalitet og lang levetid, jfr. tilbudet fra kystkultursenteret. Nye kasser for redningsvester bidrar til sikkerheten for passasjerer og mannskap ved uhell eller havari.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss