Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3934 Hallingdal Museum - Tak over museumsmagasinet og utstillingsbygg i Nesbyen

fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt

Hallingdal Museum søker om sikringsmidler til restaurering av tak på magasin-utstilling- og administrasjonsbygg i Nesbyen. Museet ble etablert allerede i 1899 med den hensikt å være et museum for hele Hallingdal. Museet er et av de eldste etablerte bygdemuseer i Norge.

Administrasjonsbygningen ble bygd i 1989 og rommer gjenstandsmagasin for museums-gjenstander fra hele Hallingdal, samt utstillingslokale for faste og skiftende utstillinger. Bygningen inneholder rom for fotoregistrering, fotoarkiv, bibliotek og Emigrantarkiv i tillegg til kontorer, museumsbutikk og verksteder. Bygningen er dermed hovedkontor for alle museene som er tilsluttet Hallingdal Museum og som nå driftes av Stiftelsen Buskerudmuseet.

Det har i flere år vært problemer med lekkasje fra det forholdsvis bratte taket som har papp, plast og torv. Museet har brukt midler for å få laget en totalentreprise som grunnlag for anbud.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss