Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3928 Telemarkkanalens Venner - Istandsetting av Slusemesterboligen

fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Skien – Norsjøkanalen er den eldste av to telemarkskanalene. Den ble anlagt i 1850-årene og offisielt åpnet i 1861. Slusemesterboligen ved Løveid med hage, sto ferdig på samme tid og var bolig for slusemesteren, som var kanalens høyeste ansatte ved sluseanlegget. Slusemesterboligen ved Løveid sluser eies av Telemark fylkeskommune, men forvaltes/driftes av Telemarkskanalen FKF. I dag drives det kafe, overnatting, selskapslokale, galleri, bakeri m.m.

Huset er oppført i tidlig sveitserstil hvor senempiren ennå henger igjen. Bygningen er blant de første sveitserstilbygg i distriktet. Slusemesterboligen er Telemarkskanalens mest monumentale bygning. Telemarkskanalen er et verneverdig kulturminne og deler av kanalen er fredet.

Det ønskes nå tilbakeføring av fasadene på slusemesterboligen til opprinnelig utseende fra rundt 1860. Det skal brukes eksisterende bygningstegninger. Mange opprinnelige bygningsspor er bevart i veggene slik at fasadene uten store problemer vil kunne la seg gjenskape.

Rekonstruksjoner av vinduer ved lokalt vindusverksted. Arbeidet vil bli ledet av tidl. førstekonservator ved Telemark Museum og tidl. museumsbestyrer ved Porsgrunns-museene sammen med håndverkere fra Telemark Museum. Alle har lang praksis innenfor antikvarisk bygningsvern. Oppmaling av fasadene vil bli ledet av maler ved Telemark Museum med stor kunnskap om og lang erfaring med historiske maleteknikker. Telemarkskanalens håndverkere vil stå for fremtidig drift, tilsyn og vedlikehold.

Løveid sluser er en del av et større rekreasjons- og friluftsområde rundt Skotfoss, der det er gjort flere tilretteleggingstiltak de siste årene. Telemarkskanalen har vært en av reiselivets store fyrtårnsatsinger i Telemark gjennom en årrekke.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss