Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3900 Sør-Troms Museum - Sikkerhetsutstyr for Anna Rogde

fikk på styremøtet 18. oktober 2018 i Stiftelsen UNI kr. 119.054 til ovennevnte prosjekt

Anna Rogde er Norges 5. største seilskute, den eneste i Nord-Norge, og fyller 150 i år. Det er en tidligere frakteskute, men har i dag passasjersertifikat for 60 personer. Skonnerten Anna Rogde brukes til formidling til både unge og eldre, seling med frivillig mannskap og kundeturer for egeninntjening, da tilskuddene fra det offentlige ikke dekker driftskostnadene. Dette er en praktskute, som dessverre er underfinansiert fra det offentlige. På grunn av vanskelig tilgang på frivillig og kvalifisert mannskap er inntektsbringende turer utfordrende å få til.

For å kunne beholde sertifikater o.l. må de ha nødvendig sikkerhetsutstyr på plass. Dette er utstyr og rutiner som skal sikre mannskap, passasjerer og sikre forsvarlig drift av skuten. Dette er et ansvar som museet er særdeles opptatt av, men som medfører en betydelig årlig kostnad.

Harstad kommune har gitt midler til et 3-årig prosjekt, som skal brukes til å engasjere en skipper for 3 år. Dette er et stort løft, men er en begynnende mulighet for et stabilt mannskap som kan bidra til økt inntjening. Dette blir også en mulighet for å bidra ytterligere til samfunnet gjennom å være mer tilgjengelig for både barn og eldre.

Forskrift av 1.1.2017 Sikkerhetsstyringssystemer, pålegger fartøy med færre enn 100 passasjerer, å ha et sikkerhetsstyringssystem. Dette har de fått på plass nå. Selv om de ikke har krav til godkjenning av dette fra sjømyndighetene, er det likevel fremvist og godkjent av sjøfartsdirektoratet lokalt i Harstad.

Anna Rogde er en flott maritim ambassadør for Norge, både langs kysten vår og i utlandet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss