Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3894 Kystlaget Trondhjem - Overhaling av motor på M/F Stoksundferja (P 3894)


fikk på styremøtet 5. september 2018 i Stiftelsen UNI kr. 46.000 til ovennevnte prosjekt

Kystlaget Trondhjem holder til på Fosenkaia, midt i byen i det tidligere knutepunktet for lokalbåttrafikken til Fosen og øyene utenfor Trøndelag. De har nå over 400 medlemmer som dyrker kystkultur på mange vis, som bruk av lagsbåtene Nidaros og Hermes og Listerbåten, eller egne tradisjonelle båter fra Færinger og opp til skøyter.

De driver fortsatt restaurering av Stoksundferja med støtte fra Riksantikvaren.
Kystlaget Trondhjem baserer sitt arbeide på dugnad og egeninnsats og har begrensede midler til disposisjon. Betydelig antall timer blir lagt ned hvert år blant medlemmene. Prosjektene blir verdsatt av offentlige myndigheter slik at viktig kulturarv blir ivaretatt, men man ser at såkalt «statlig støtte» ikke strekker til og at man må ut til flere for å søke midler.

Betydelige midler har gått til trearbeider på skrog, dekk og overbygg. Dette arbeidet utføres av Midtnorsk Trebåtverksted på Kjerknesvågen, noe som bidrar til å holde båtbyggerne der i aktivitet.

Motoroverhalingen er så å si ferdigstilt, men de mangler overhaling av dieselpumpe med tilbehør.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss