Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3797 M/F Storegut, avd. i Norsk Industriarbeidermuseum - Årlig kontroll av redningsflåter m.m.

fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 140.346 til ovennevnte prosjekt

Norsk Industriarbeidermuseum ble konsolidert med stiftelsen Rjukanbanen 31.12.2012, og det ble satt i gang et omfattende restaureringsarbeid med tilskudd fra Riksantikvaren. Storegut er den ene av de to fergene ved Rjukanbanen. Fergen ble fredet av Riksantikvaren i 2009. Fra 2015 inngår den som en del av Rjukan-Notodden Industriarv.

Jernbanefergen Storegut ble bygd av Glommen Mek. Verksted og sjøsatt på Tinnoset 25. mai 1956. Fergen er 287 fot lang og Nordens største innlandsfartøy med sine 1.119 tonn. Den kunne frakte opptil 21 jernbanevogner og 400 passasjerer. Storegut gikk i regelmessig trafikk frem til Hydro la ned sin gjødselproduksjon på Rjukan i 1991.

De siste tre årene har Norsk Industriarbeidermuseum kjørt Storegut i turisttrafikk på Tinnsjøen. Storegut er i dag sertifisert for 235 passasjerer.

https://www.nia.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss