Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3793 Perspektivet Museum - Omlegging av taket i Storgata 95 i Tromsø

fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 625.000 til ovennevnte prosjekt

Perspektivet Museum, som er en selvstendig stiftelse og en av de aller minste museene i det nasjonale museumsnettverket, holder til i en fredet patrisiergård fra 1838. Den staselige empiregården rommer i dag utstillinger over tre plan, museets administrasjon med de ansattes kontorer og en liten museumsbutikk. Huset har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi og ble fredet i 1942.

Bygningen ble oppført som privatbolig for handelsmann Daniel Mack og hans familie. Huset har spilt en sentral rolle i Tromsøs historie, blant annet som bolig for flere av byens mest markante forretningsmenn og industrigründere, men også for den unge Sara Fabricius, senere kjent som forfatteren Cora Sandel. Hun bodde her med sin familie i årene 1901-1905, og ungdomsårene i Tromsø skulle sette sterkt preg på hennes senere forfatterskap. Svært mange i Tromsø har et forhold til Storgata 95, som i 90 år, fra 1911-2001, var arbeiderbevegelsens samlingssted, og i praksis byens «storstue».

Perspektivet Museum flyttet inn i Storgata 95 som leietakere i 2002 og kjøpte huset i 2005. Museet har et spennende naboskap, med en rekke verneverdige bygninger.

Fasaden ble restaurert i 2006-2007. Man ser nå behov for å igangsette flere tiltak, blant annet restaurering av taket.

https://perspektivet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss