Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

3792 Stiftelsen Verkstedet - Sikringsskap for Vevstua

fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 61.250 til ovennevnte prosjekt

Stiftelsen Verkstedet disponerer flere bygninger i nær tilknytning til Solberg Spinderi. Stiftelsens formål er blant annet å registrere, samle, formidle og ta vare på Nedre Eikerås industri- og kulturhistorie, samt å være et senter for nyskapning. En av disse bygningene, Vevstua, er nå satt i stand og tatt i bruk som et kulturhus hvor ulike lag og foreninger har møterom, kulturkvelder, konserter etc.

En dugnadsgjeng, bestående av 5-6 ivrige menn, hovedsakelig pensjonister, møtes hver tirsdagskveld og utfører nødvendig vedlikehold både ute og inne.

I år fyller AS Solberg Spinderi 200-årsjubileum. Vevstua, som ble bygget i ca. 1914, var i sin tid bolig for den såkalte veverimesteren på Solberg Spinderi.

Sikringsskapene i Vevstua holder ikke lenger mål. Etter at virksomheten er blitt større, er det ikke lenger nok kapasitet i de «gamle» skapene. Ved å sette inn nytt hovedskap vil blant annet kapasiteten øke og brannsikkerheten vil også øke betydelig.

http://www.maihaugen.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss