Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3790 Flø Ungdomshus - Omlegging av skifertaket på Vonheim (P 3790)


fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Flø kristelige ungdomslag ble opprettet i 1901. Laget var svært aktivt med møter og fester. De arrangerte 17.mai feiring, julefester og andre sosiale arrangementer i bygda. Tidlig kjøpte de inn bøker til utlån. Alle aktiviteter ble journalført og bevart for ettertiden. Ønske om et forsamlingshus var der sikkert fra starten, men konkrete planer ble først formalisert i mars 1925.

Arkitekt Johan Petter Osnes som kom fra Ulstein, og hadde satt sitt preg på mange bygg i Trondheim sentrum, ble benyttet. Huset sto ferdig i 1927. For å redusere gjelden på det nye huset satte ungdomslaget i gang med mange arrangementer. Blant annet ble det i 1932 startet en tradisjon med salg av rømmegrøt på jonsok. Denne tradisjonen holdes fremdeles levende på Flø og er den viktigste inntektskilden for å dekke daglig drift den dag i dag.

Ungdomslaget er nå nedlagt, og Vonheim blir drevet av et husstyre som drifter og vedlikeholder huset. Dette blir finansiert av arrangementer med matsal, basarer og dugnader.

http://www.radich.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss