Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3790 Flø Ungdomshus - Omlegging av skifertaket på Vonheim

fikk på styremøtet 5. juni 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Flø kristelige ungdomslag ble opprettet i 1901. Laget var svært aktivt med møter og fester. De arrangerte 17.mai feiring, julefester og andre sosiale arrangementer i bygda. Tidlig kjøpte de inn bøker til utlån. Alle aktiviteter ble journalført og bevart for ettertiden. Ønske om et forsamlingshus var der sikkert fra starten, men konkrete planer ble først formalisert i mars 1925.

Arkitekt Johan Petter Osnes som kom fra Ulstein, og hadde satt sitt preg på mange bygg i Trondheim sentrum, ble benyttet. Huset sto ferdig i 1927. For å redusere gjelden på det nye huset satte ungdomslaget i gang med mange arrangementer. Blant annet ble det i 1932 startet en tradisjon med salg av rømmegrøt på jonsok. Denne tradisjonen holdes fremdeles levende på Flø og er den viktigste inntektskilden for å dekke daglig drift den dag i dag.

Ungdomslaget er nå nedlagt, og Vonheim blir drevet av et husstyre som drifter og vedlikeholder huset. Dette blir finansiert av arrangementer med matsal, basarer og dugnader.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss