Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3720 Kulturarv Lofoten AS - Gavlvegger ved væreiergården i Sund

fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt

Kulturarv Lofoten AS ble etablert i oktober 2015 med formål å totalrenovere Langaasgården, en meget forfallen væreiergård i Sund. Arbeidet med å sette huset i stand foregår i all hovedsak gjennom frivillig dugnadsinnsats.

Istandsetting av Langaasgården i Sund er et prosjekt som favner både bygningsvern, kulturvern, restaurering, kurs i gamle byggeteknikker og formidling av viktige verdier og historie i Lofoten. Kulturarv Lofoten AS søker å gjennomføre hele restaureringsprosessen på en mest mulig skånsom måte, og vil bevare de historiske kvalitetene bygget en gang signaliserte.

Forrige sommer ble taket renovert på dugnad. Flere tusen skiferstein ble plukket ned, en del trobord ble skiftet ut og solid takpapp ble lagt på. Skifersteinen oppbevares nå i påvente av at de skal på plass igjen. Kulturarv Lofoten AS opplever at interessen for å bidra i restaureringsprosjektet er økende, blant annet fordi utbedringene nå blir synlige også på utsiden. Fram til nå har det først og fremst vært drevet med innvendig ryddearbeid.

Nå er det et ønske om å sluttføre arbeidet med gavlveggene.

http://www.fossumkollektivet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss