Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3718 Stiftelsen Lystgården - Rømningstrapp

fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Landås hovedgård ligger på østsida av Bergensdalen med fasaden vendt ut mot selve byen i nordvest. Hovedhuset, oppført i siste del av 1600-tallet, er et trehus i to etasjer med hvitmalt panel og utsvaiet valmtak tekt med svart glassert tegl. På østsida er det et lavere rødmalt tilbygg med saltak. Sør for huset er det en hage på en oppmurt terrasse. En gresskledt skråning fremfor hovedfasaden hører også til eiendommen.

Gården Landås var klostergods i mellomalderen og har en lang historie.
Hovedhuset ble påbygd med en etasje rundt 1810, og en stor park ble anlagt. I 1850-årene ble alle husmannsplassene skilt ut i forbindelse med et arveoppgjør, og foreldre til Edvard Grieg overtok hovedbruket med lysthuset i 1853. Økonomiske problemer tvang dem til å selge i 1873. Etter det har huset hatt mange eiere, og gikk etter hvert over fra å være et sommersted til et fast bosted. Etter 1897 er det bare gjort mindre endringer på huset. I 1927 ble det fredet.

I 1975 ble Landås hovedgård kjøpt av Bergen kommune til prestebolig for Landås sogn. Første etasje hadde vært leiet ut til dette siden 1966. I 2014 avsluttet Bjørgvin bispedømme leieavtalen med Bergen kommune om Landås hovedgård som prestebolig, og den siste presten flyttet ut samme året.

Stiftinga Bærekraftige liv på Landås (BL) tok da initiativet til å se på mulighetene for å utvikle eiendommen til et bærekraftig mat- og kultursenter.

I 2017 ble Stiftelsen Lystgården (SL) etablert og leieavtale med Bergen kommune inngått.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss