Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3716 Gjøvik gård - Mjøsmuseet - Brannsikring

fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 732.000 til ovennevnte prosjekt

Mjøsmuseet har sikringsansvaret for låven, hovedbygningen og Skybergstua. I tillegg har Mjøsmuseet hovedansvar for forvaltning, dokumentasjon, formidling og ivaretakelse av kulturminnekvalitetene og ansvar for antikvarisk vedlikehold av bygningene på Gjøvik gård.

Gjøvik gård er et gårdsanlegg midt i byens sentrum. Nedre Gjøvik har vært i glassverkseier Kauffeldts, og senere familien Mjøen/Hansens, eie fra 1804-1956. Hovedbygningen er i empirestil og bygget i utmurt bindingsverk av Caspar Kauffeldt i 1810. Inne kan man se familien Mjøens vakre hjem med interiør fra århundreskiftet (1900). Låven er en del av det gamle gårdstunet.

På Gjøvik gård er alle bygningene satt opp under høyt prioriterte tiltak, men med låven som førsteprioritet for montering av automatisk slokkeanlegg.

http://www.mjosmuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss