Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3715 Tingbygningen Hunn - Mjøsmuseet - Brannsikring

fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 525.000 til ovennevnte prosjekt

Tingbygningen er tidligere våningshus. Det er den eneste bygningen som står igjen etter den gamle gården Hunn som i 1837 hadde 12 bygninger. På klebersteinspeisen i Tingbygningen står årstallet 1789, og det kan være byggeåret. Hunn var nyttet som felles tingsted for store deler av Vest-Oppland hver vår og høst. På Hunn samlet valgmennene fra fylket seg da de skulle sende representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Justisminister og stortingsrepresentant Johan Castberg bodde i denne bygningen i flere år på slutten av 1800-tallet. Han er mest kjent for å ha skapt De Castbergske barnelover som i dag har stor internasjonal anerkjennelse.

Bygningen forvaltes av Mjøsmuseet og Gjøvik Spelmannslag bruker den som øvings- og kurslokale. Mjøsmuseets tradisjonsmusikkarkiv holder også til i Tingbygningen.

Huset er laftet i to etasjer og panelt utvendig og innvendig.
Brann i denne type bygninger vil kunne medføre store materielle skader på inventar og bygning, og uerstattelige verdier kan gå tapt.

http://www.mjosmuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss