Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3714 Hvaler kulturvernforening - Elektroarbeider ved Gamle Brekke skole

fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 70.000 til ovennevnte prosjekt

Hvaler kulturvernforening (Hkvf) er en frivillig organisasjon. Foreningens målsetting er å utvikle kunnskap og identitet knyttet til kystens liv og historie. For å oppfylle denne ambisiøse målsettingen har foreningen en rekke prosjekter og aktiviteter, blant annet restaurering av Brekke gamle skole.

Ifølge Hvaler bygdebok ble Brekke gamle skole bygdas første faste skole i 1849 og en av landets første utenfor tettbebygd strøk. Kommunen kjøpte Brekke i 1848 og bygningen tjenestegjorde både som skolelokale og som lærerbolig helt til etter
2. verdenskrig. Dessuten benyttet kommunen huset til møtelokaler. Den første skolestua omfattet stue og to kammers. I 1854 ble skolevirksomheten utvidet med et større rom på loftet, og vedlikeholdet på huset ble delt mellom lærer/beboer og kommunen.

Arbeidet med å restaurere bygget, med en historie tilbake til 1770-tallet, startet i 2015. Det er stor dugnadsinnsats knyttet til arbeidet med det gamle skolebygget. Restaureringen av gamle Brekke skole er et prosjekt støttet av vernemyndighetene Bygget er nå ferdig restaurert utvendig, og arbeidene er i full gang innvendig, herunder planer for blant annet elektroinstallasjoner.

http://www.hvalerkulturvernforening.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss