Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3713 Østfoldmuseene, avd. Halden historiske Samlinger - Rød Herregård - Omlegging av tak på Vognremissen (P 3713)


fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Rød Herregårds stall- og vognremisse er en sidebygning som består av stall, to garasjer, vognremisse, leilighet samt en bod. Stall og vognremisse brukes i dag til utstillingsareal og er åpent for publikum i museets sesong, samt ved arrangementer gjennom året.

Vognremissen ble bygget på slutten av 1800-tallet som en sammenhengende fløy, blant annet med stall for herskapets hester og stallmesterbolig.
Stallen og vognremissen er knyttet til hovedbygningen på Rød Herregård, som en del av et større herregårdskompleks. Hovedhuset på Rød er fredet og driftsbygningene på gården, samt det historiske hage- og parkanlegget, har høy grad av verneverdi. Rød Herregård er et yndet sted for tilreisende, både lokalt og regionalt.

Museet ønsker i fremtiden enda større fokus på formidlingen av herregårdens dagligliv og de som arbeidet på gården. Da vil oppgradering av stallen og vognremissen være viktig for bevaringen og formidlingen av denne delen av historien.

Takene over sidebygningen er de eneste takene på Rød Herregård, knyttet til hovedbygningen, som ikke er ferdig renovert i det store prosjektet med omlegging av Rød Herregårds tak. Deler av flatene er meget dårlige, og underliggende konstruksjoner må repareres.

http://www.ostfoldmuseene.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss