Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3451 Oslo Universitetssykehus HF - Rikshospitalet – Fullføring av doktorgradsprosjekt om mekanismer ved utvikling av kreft (P 3451)


fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 750.000 til ovennevnte prosjekt

Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, er det eneste sykehuset i Norge som utfører organtransplantasjoner. Dette er forbundet med at pasientene får livslang behandling med midler som svekker immunapparatet, for å hindre avstøtning av det transplanterte organet. Dette medfører økt risiko for utvikling av kreft, som hyppigst utvikler seg i huden. Spesielt ser man økt antall av plateepitelcarcinomer (SCC) og keratoakantomer (KA). Plateepitelcarcinom i hud den nest hyppigste form for kreft i verden og kan spre seg til andre deler av kroppen, mens keratoakantomene utvikler seg raskt, men blir spontant borte etter måneder til år. Mange transplanterte pasienter utvikler et stort antall lesjoner av begge nevnte kategorier, som krever forskjellig behandling.

Selv om det er vist at KA og SCC er forskjellige svulster, finnes det i dag ingen enkel måte å skille dem, basert på en enkelt vevsprøve. Det er også helt ukjent hvilke mekanismer som bidrar til at SCC utgår fra enkelte KA. Forskningsresultatene vil bidra til å kunne skille KA fra ondartet SCC i vevsprøver, noe som vil føre til at et stort antall transplanterte pasienter vil få korrekt behandling av sin hudkreft. Dette er viktig da den kan spre seg, og derfor krever en helt annen behandling og oppfølging.

Forskningsgruppen består av: Ole Petter F. Clausen (professor emeritus, dr med, leder, avd. for patologi, Rikshospitalet, UiO), Paula M. DeAngelis (seniorforsker, dr philos, avd. for patologi, Rikshospitalet), Sarita Joshi (cand.med. doktorgradskandidat Helse Sør-Øst), Aasa R. Schølberg (senioringeniør, Rikshospitalet), Li Jian (prof. Nanjing University, China) og Lars Bolund (prof. Aarhus Universitet og BGI, Shenzhen, China)

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss