Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3443 Grim og Marianne Rønsberg – Restaurering av Gamle Rønsbergsvollen i Selbu (P 3443)


fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les mer



Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss