Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3442 Oslofjordmuseets Venner - Gjenstående arbeider med restaurering av Andunge nr. 1 «Bess 5»
(P 3442)


fikk på styremøtet 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

En «Andunge» er en 22 fots langkjølet båt, konstruert i 1944 av Ing. Thjorvald Gjerdrum og bordet opp på tradisjonelt vis i furu på eikespant. En særegenhet ved Anduge er at den har en spiss hekk. De fleste andre på den tiden fikk kutterhekk som på Knarr og Kutter.

Jan Mathisen, «Mattis på Børsholmen», som også var mannen bak ideen bak Andungen i 1944, tok båten med seg inn i plastalderen i 1970. Det er i dag flere båter i plast enn i tre, men båten har aldri fått noen stor utbredelse ut over Asker Seilforening i Asker. Det er i dag 10 skolebåter der som foreningens medlemmer kan bruke fritt, så lenge de har rormannssertifikat.

Båten har en stor cockpit med et eget rom bak rorkulten, også kalt «svigermorsetet», som egner seg godt for en instruktør som her har god oversikt uten å være i veien. Båten har 3 seil, spinnaker, fokk og storseil. Hovedmiljøene for båttypen finner man i dag i Asker, på den svenske vestkysten og i Horten.

http://www.oslofjordmuseetsvenner.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss