Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3392 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Generatorsett og til elektriske arbeider (P 3392)


fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 1.769.786 til ovennevnte prosjekter

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl er Norges største og eldste skværrigger med hjemmehavn i Bergen.
Formålet for Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl (SSSL) er å bevare seilskipet Statsraad Lehmkuhl (SL) for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift med høy fokus på sikkerhet.

Høsten 2017 vil et av de mest omfattende og ekstraordinære vedlikeholdsprosjektene på lang tid starte opp.

Det er budsjettert med ekstraordinære utgifter på kr. 16.050.000 og Staten har allerede innvilget en tilleggsbevilgning. Stiftelsen selv har også satt av midler de siste tre årene til de forestående prosjektene. Også Venneforeningen har gitt positivt signal om en større tildeling, og det er dialog med andre privataktører.

Det søkes om tilskudd til forskjellige sikkerhetstiltak i maskinrommet. Generatorsett og elektriske arbeider er del av disse sikkerhetstiltakene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss