Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3391 Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum IKS - Drift- og sikkerhetsutstyr for M/K Vally (P 3391)


fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 34.000 til ovennevnte prosjekt

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS er organisert som et interkommunalt selskap med to eiere; Alta kommune og Finnmark Fylkeskommune, med 50 % hver. Museet holder til i Hjemmeluft i Alta.

M/K Vally er en fiskebåt av kuttertype i Alta Museums eie, som feirer 100 år nå i 2017. Båten har vært eid av altaværinger siden den ble bygget i 1917. Den er et flytende kulturminne og et viktig symbol på den stolte kystkulturarven som har stor verdi både for Alta Museum og Altas lokalbefolkning. I en fjord som ble fullstendig nedbrent, er denne båten et av meget få kulturminner igjen fra før krigen. Det finnes heller ikke mange båter av denne typen igjen i Finnmark, og derfor fikk M/K Vally i 2000 offisiell status som verneverdig.

Museet ønsker å oppfylle målet om å holde M/K Vally levende og dynamisk. Vern gjennom bruk er den beste formen for kulturminnevern, og sikkerhetsutstyret vil muliggjøre dette.
M/K Vally ble bygget i Hemnesberget i 1917 for handelshuset Jens B. Digre, Storsandnes i Langfjorden. Det er en kravellbygd kutter med rett baug og lang hekk. Skroget har furuplank overvanns og bunn av gran. Selv om kuttere av denne typen var svært vanlig i hele Finnmark, er det i dag bare 2 slike båter igjen i offentlig eie. Den ene, «Kjartan,» ble bygget etter annen verdenskrig i 1946. Den andre «Einar II» ble bygd i 1934 på Hemnesberget. Begge disse eies av Varanger Museum. For øvrig er M/K Vally eldre enn begge disse to.
M/K Vally var under restaurering i tre år frem til august 2004. I 2007 ble foreningen «Vallys venner» stiftet og den har de siste 10 år hatt ansvar for pass, drift og vedlikehold av båten.

http://www.altamuseum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss