Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3389 Smøla museum - Istandsetting av vegger på brygga i Sanden (P 3389)


fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Sanden er en gammel væreierbolig som har tilhørt Eckhoff-familien fra 1795 til 1984, da Smøla museum kjøpte eiendommen. Anlegget består av fem bygninger fra 1700-tallet. Det er våningshus, fjøs, stabbur, naust og brygge. Det autentiske miljøet er noe som særpreger Sanden. Ingenting er forandret. På brygga henger garn og fiskeutstyr og i naustet ligger båtene. Inne i huset står kopper og kar slik de alltid har gjort og i annen etasje står sengene oppredd og klærne henger i klesloftet.

Eiendommen Sanden ligger i et område som av Riksantikvaren er regulert til spesialområde bevaring.

Brygga i Sanden er fra før 1795. Det er en svalgangsbrygge på en etasje med loft. Brygga har laftet tømmerkjerne i 1.etasje og stavline-konstruksjon i ytterveggene.
Yttervegg mot sørvest er kledd med bølgeplater av asfaltpapp. Denne veggen begynner å bli svært dårlig og den gamle kledningen må derfor byttes og sikres. Museet ønsker da å benytte tidsriktige materialer og arbeidsteknikker, det vil si godt og solid trevirke som er festet med trenagler.

http://www.nordmore.museum.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss