Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3382 Eirik Øvreeide – Restaurering av ildsteder på Rekve Mylna (P 3382)


fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

http:\www.steigen-kystlag.com

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss